• +420 327 588 941
Neexistuje univerzální technologie

Oznámení o protiprávním jednáníSpolečnost HN Technology, s.r.o. dlouhodobě klade důraz na dodržování nejen všech platných právních předpisů v České republice a v rámci Evropské unie, ale také na vysoké etické hodnoty, které jsou součástí všech našich aktivit. Jako součást naší společenské odpovědnosti požadujeme, aby i naši dodavatelé splňovali stejné standardy jako my. Tímto způsobem se snažíme zajistit optimální pracovní podmínky nejen pro naše zaměstnance, ale také pro zaměstnance našich dodavatelů.

Vítáme veškerou konstruktivní zpětnou vazbu, která nám pomáhá neustále se zlepšovat. Tato webová stránka byla vytvořena s cílem identifikovat potenciální nezákonné činnosti, které mohou mít znaky trestného činu nebo přestupku, porušovat zákon č. 171/2023 Sb., známý jako „zákon o ochraně oznamovatelů“, nebo jiné právní předpisy Evropské unie v oblastech, které tento zákon pokrývá. Pokud jste fyzickou osobou a máte informace o takových nezákonných činnostech spojených s prací nebo obdobnou činností, máte možnost tyto informace nahlásit níže uvedeným způsobem.

Upřesňujeme, že nepřijímáme oznámení od osob, které nejsou zaměstnanci nebo jinými povinnými subjekty podle zákona o ochraně oznamovatelů. Pokud máte podezření ohledně možných nezákonných aktivit našich zaměstnanců nebo dodavatelů (jako je úplatkářství, korupce, podvody, krádeže, zpronevěra atd.), které jsou spojeny s jejich prací nebo obdobnou činností, budeme rádi, pokud nám tuto informaci poskytnete. Můžete využít naši speciální e-mailovou adresu oznameni@hntechnology.cz.

Všechny předané informace budou předány příslušné osobě, která je pověřena řešením této záležitosti. Vaše informace budou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a našimi interními postupy. Děkujeme za vaši spolupráci při zachování integrity a dodržování zákona.

Použitím e-mailové adresy oznameni@hntechnology.cz potvrzujete svůj souhlas s tím, že společnost HN Technology, s.r.o. bude postupovat k řešení oznámení.
Kontaktní osoba: Roman Němec, email: oznameni@hntechnology.cz, telefon: +420 702 209 086