• +420 327 588 941
Neexistuje univerzální technologie

  Letištní aplikace

Naše společnost nabízí >komplexní dodávky na klíč pro odbavení letadel na stání, a to od lokálních až po velká mezinárodní letiště. Jsme schopni Vám společně s našimi partnery nabídnout systémy VDGS sloužící k navedení letadel na stojánku, nástupní mosty sloužící k nástupu a k výstupu cestujících na/z paluby letadel, dále technologie, jako například klimatizace kabin, zdroje napájení a v neposlední řadě technologie sloužící k dopravě a třídění zavazadel. Samozřejmostí jsou konzultační a projekční práce tak, abychom byli schopni zákazníkům nabídnout řešení přesně dle jejich požadavků a s ohledem na provozní zabezpečení.
NAVÁDĚCÍ SYSTÉM VDGS

Vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše je součástí letištního zabezpečovacího zařízení.
Je určen k přesnému navedení letadla, které pojíždí po odbavovací ploše do bodu jeho zastavení.

Systém je schopen rozpoznat většinu běžných dopravních letadel a je možno kdykoli do systému doplnit další typ, který nebyl v době instalace k dispozici.
Výška znaků na návěstidlu směrového vedení s indikací zastavení je 250 mm a garantovaná rozlišitelnost napsaného textu je 125 m.

Nástupní mosty slouží ke komfortnímu nástupu a výstupu cestujících z nebo do letadla a zároveň snižují náklady na provoz a údržbu pro jednotlivá letiště. Naše společnost je nabízí naším zákazníkům kompletní dodávku a to pro všechny typy civilních dopravních letadel kategorií C, D, E a F dle ICAO včetně nástupních mostů pro vrchní palubu A380.

NÁSTUPNÍ MOSTY NÁSTUPNÍ MOSTY

GPU (Ground Power Unit) jsou pozemní generátory elektrického proudu zajišťující napájení palubních systémů letadel při stání na zemi tak, aby nebyly nuceny používat vnitřní generátory. Existuje několik různých typů, přičemž základní dva jsou v provedení 115V/ 400Hz pro větší dopravní letadla a 28VDC pro menší převážně turbovrtulové stroje. Tyto jednotky jsou místěny buď na ploše, případně zavěšeny pod nástupními mosty a jsou standardně vybaveny propojujícími kabely a konektory pro připojení k letadlům.

Klimatizační PCA jednotky zajišťují komfort posádky v kabině i cestujících na palubě letadla. Inteligentní řídící modul klimatizační jednotky automaticky přizpůsobí výstupní parametry tj. výstupní teplotu a průtok vzduchu dle typu letadla, okolní teplotě a vlhkosti. Bývají navrženy pro montáž pod nástupní mosty, nebo mohou být umístěny přímo u letadla na odbavovací ploše.

Napájení, klimatizace letadel
Třídění zavazadel

Přeprava a třídění zavazadel jsou plně automatické. Mozkem odbavovacího procesu je systém SAC, který přebírá data z letištního systému SITA a přiděluje skluzy jednotlivým zavazadlům na sorteru. Na sorter jsou po bezpečnostní kontrole transportována zavazadla redundantním dopravníkovým systémem BHS řízeným PLC automaty.  Celá technologie BHS je monitorována a ovládána prostřednictvím dohledového systému SCADA. Operátorské rozhraní SCADA a SAC zobrazuje provozní informace na obrazovkách monitorů ve velíně a zároveň umožňuje operátorovi v případě potřeby do procesu zasahovat.

Jsme samozřejmě schopni dodat i jednoduché soustavy dopravníků a scannerů zavazadel pro menší lokální letiště.